Communicatie is de bodem van samenwerken en heeft aandacht nodig

Gepubliceerd op 22 mei 2022 om 16:27

De bodem van de taart is het meeste werk. Zo is het ook met samenwerken. Dan is de bodem communicatie, en daar moet je tijd aan besteden. Door Communicatie modellen te beheersen als leidinggevende bouw je een beter team.

Ik was uitgenodigd als gastspreker voor de Dag van de Praktijkmanager, afgelopen donderdag in Amersfoort. Het onderwerp zou 'Feedback" zijn, ik kreeg de vrije hand er invulling aan te geven. Voor mij was direct duidelijk dat het dynamisch moet worden, en niet alleen een presentatie maar dus een workshop. "Hands on".

 

Omdat ik het super belangrijk vind dat er oefeningen zijn die uitdagen de nieuwe theorie te onderzoeken. Daarnaast ruimte geven om onzekerheden te kunnen delen. Je zit toch een beetje alleen op een eilandje als praktijk manager en vaak zijn de taken niet het lastigst maar omgaan met weerstand, of praktijk eigenaren die niet durven delegeren, of juist teveel delegeren bleken vooral de 'hete hangijzers" te zijn. De bodem onder alles is altijd communicatie. En communicatie is 50% van jou, dus pak die 50 % en buig een gesprek zo om dat je de ander uitnodigt positief te communiceren. Vanuit daar kan vertrouwen ontstaan. En taakverdieping en betere samenwerking. 

 

Na theoretische verdieping in het onderwerp Feedback en hoe een nieuw model helpt om de ander uit te nodigen tot positieve gedragsverandering, werd het tijd om te gaan oefenen met de methode in groepjes van 2. De 24 praktijk managers verdeelden zich over de gang, tuin en presentatieruimte en krijgen per persoon 1 casuskaartje. De casus was prikkelend en herkenbaar uit de praktijk, want ik had ze uit eigen ervaring geschreven, dus herkenbaar. Het was de bedoeling dat ze in de tweetallen eerst bespraken hoe ze 'normaal" de casus aan zouden pakken en en hoe ze het nu zouden doen met het nieuwe 4G model.* De uitkomsten waren verrassend. Menig keer kwamen ze er namelijk samen niet helemaal uit, "Wat is nou een goede manier?" Samen onderzochten ze verder en ik liep rond en gaf voorbeelden om een duwtje in de richting te geven. Later behandelden we sommige casussen plenair.

 

Om ook van anderen te horen hoe zij erover dachten en samen te bepalen welke uitkomst het beste zou zijn. Dus zo maken we samen een communicatielijn, tussen ouderwets communiceren en nieuwertijds. Nieuwertijds communiceren is dat je altijd de intentie van goedheid meeneemt in het gesprek, dat je open en eerlijk bent en vooral het doel niet uit het oog verliest: namelijk dat de ander gemotiveerd wordt tot een wijziging in gedrag. Ik zal even een voorbeeld geven:

 

Het komt regelmatig voor dat een "steberige assistente" met de eer gaat strijken van jouw werk. Hoe ga je daarmee om? Confronteer je haar ermee om je grens aan te geven? "Zeker doen" zeg ik dan, maar nog beter is het dat je haar kan motiveren dit gedrag niet meer te vertonen. Met alleen grenzen aangeven komen we er nu eenmaal vaak niet. Regelmatig zeggen medewerkers tegen een praktijk leider "ja en amen" maar zodra ze niet werkt op de praktijk gaan ze gewoon 'weer hun eigen gang". Je wilt betrokkenheid creëren, bewustwording en dat alle teamleden een gezamenlijk doel najagen. Dat doe je door 4 g te communiceren, een oen (open eerlijk en nieuwsgierig) in het gesprek te staan en nog meer. Nieuwsgierig zijn is belangrijk.  90 procent van het gedrag dat uitvoerende medewerkers vertonen op de praktijk is onbewust. Dat is ongelooflijk veel. Dus de kans dat iemand zich helemaal niet bewust is wat bijvoorbeeld 'te laat komen' voor een impact maakt op het team, is mega groot. Zonder die bewustwording is er eigenlijk geen kans op verbetering. Veel praktijkmanagers willen uit de "Ik voel me soms net een agent"-rol en dat kan alleen als je beter leert te communiceren. 

Best veel nieuwe regeltjes om mee te oefenen voor je een nieuwe communicatie methode kan inzetten die gewoon voelt. Dus daarom kreeg iedereen een schrijfboekje, pen en geheugenkaartje. (NIVEA staat voor; Niet Inavullen Voor Een Ander, en OMA voor oordelen mening advies). 👇

De presentatie en workshop was echt een megasucces. De reacties waren ontzettend positief maar ik was ook heel blij met mijn deelnemers. Ze waren betrokken en oprecht. Iedereen had ik uitgenodigd open en eerlijk en nieuwsgierig naar elkaar te zijn, en iedereen wàs dat ook echt. Geen borstgeklop of poeha over hoe goed je wel niet bent, maar kwetsbaar durven zijn. Vanuit daar leren, ontmoeten, verbinden. We hebben trouwens ook best veel gelachen en er was ruimte om kritisch te zijn. Ook naar mij  "Ruth allemaal mooi en aardig, maar ik ben  een  heel directe man. Mijn werknemers waarderen dat wel en weten wel dat als ik het scherp zeg ik het goed bedoel. Ik zie mezelf niet snel een 4 G model gebruiken." Eerlijk is eerlijk, ik ben zelf ook direct. Soms ook te. Het is dan juist belangrijk om je voordat je in gesprek gaat je jezelf af vraagt wat je met het gesprek wil bereiken. 

 

Soms als "iets nu eenmaal moet gebeuren" dan is natuurlijk 4 g ook niet nodig  maar wél als je een blijvende gedragsverandering wilt zien. Als je iemand wilt inzicht geven wat zijn/haar gedrag nu eigenlijk doet bij anderen. Als je wilt dat medewerkers in de richting van je missie gaan bewegen. Wil je dat ze naar je luisteren of wil je dat ze naar zichzelf luisteren en vanuit hun hart verbeteren? Ik zou voor het laatste kiezen. Ik geloof zeker dat daar de winst zit. Hoe? In een 1 op 1 gesprek geef ik je handvatten, oefenen we, worden "platte communicatie modellen" persoonlijk en normaal. "Als jij het 4 g model gebruikt lijkt het heel normaal" zei een praktijk manager. "Dat kom omdat ik het beheers." Dat kun jij ook leren. Je hoeft het niet alleen te doen.

Wil je de workshop online volgen? Dieper ingaan op het onderwerp moderne feedback? Zet gauw in je agenda: 23 juni 20.00u en geef je op door op de foto te klikken. VOL=VOL max 10 deelnemers. 👇


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.