Home » Zondagavond Blogs » Stap 5: Verruiming studiekosten in mindering op transitievergoeding en waar moet een studieovereenkomst aan voldoen

Stap 5: Verruiming studiekosten in mindering op transitievergoeding en waar moet een studieovereenkomst aan voldoen

Gepubliceerd op 30 juni 2020 om 19:23

Per 1 juli zijn er wijzigingen in wet- en regelgeving. Afgelopen 5 dagen heb ik je per dag meegenomen om je voor te bereiden op de komende veranderingen. Vandaag de laatste stap, stap 5: Verruiming mogelijkheid om studiekosten in mindering te brengen bij transitie vergoeding. Deze verruiming is aangebracht om praktijkexecutives te motiveren meer te gaan investering in verbeteren van medewerkers door middel van coaching, trainen en opleiden.  

 

Gemaakte studiekosten die de inzetbaarheid binnen de praktijk verhogen, kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Natuurlijk onder bepaalde condities:

1. De studiekosten moeten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de huidige functie van de werknemer. 

2. Is de studie niet noodzakelijk voor de uitoefening van de functie? In dat geval mogen de kosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding

3. Bij- en nascholingskosten mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

4. Studie kosten die gemaakt worden om een werknemer te re-integreren of bij herplaatsing, mogen ook niet in mindering worden gebracht.

 

De krapte op de arbeidsmarkt in tandheelkunde heeft er mede voor gezorgd dat steeds meer praktijkeigenaren en praktijkmanagers hun medewerkers inderdaad al veel meer trainingen en opleidingen en coaching aanbieden dan voorheen het geval was. Daarnaast wil een praktijkexecutive het niveau van werken op de praktijk blijven waarborgen en verbeteren en daarom wordt er steeds vaker geïnvesteerd in opleiden, trainen en coachen. Het is belangrijk afspraken vast te leggen in een studie overeenkomst, dat geeft duidelijkheid. Bij het opstellen van een studie overeenkomst is het belangrijk de volgende aandachtspunten mee te nemen:

  1. Welke partijen gaan de studieovereenkomst met elkaar aan
  2. De soort cursus/opleiding/training, naam, startdatum, duur, kosten van de studie.
  3. Specifiek vermelden welke kosten je wel en niet betaald. (Boekengeld, reiskosten, examengeld et)
  4. De voorwaarden van het vergoeden van de opleiding. Bijvoorbeeld dat volledig terugbetaald moet worden indien werknemer zelf stopt of de cursus niet met succes afrond.
  5. De terugbetalingsregeling moet duidelijk zijn en hier moet de werknemer mee akkoord zijn gegaan.
  6. De regeling moet billijk en redelijk zijn. Is deze niet billijk en redelijk dan kan een rechter beslissen dat er niet (volledig) terugbetaald hoeft te worden.
  7. Gebruikelijk is vaak dat de terugbetalingsregeling in gaat na succesvolle afronding van de studie. Vaak wordt het totale bedrag dan in 36 maanden kwijtgescholden. Bijvoorbeeld indien je binnen 1 jaar na afronding uit dienst gaat, dan moet je 100% terug betalen. Indien je binnen 2 jaar weg gaat 75%, binnen 3 jaar 50% en na 3 jaar 0%. Ook kan je met een maandelijkse bedrag werken. Bijvoorbeeld: per maand wordt er 1/36ste kwijt gescholden. Bij kleine bedragen onder de 1000 euro wordt meestal een jaar aangehouden of zelfs minder.
  8. Maak afspraken over dit studieverlof. Krijgt iemand wel of niet vrij voor de studie en voor een examendag. Krijgt deze de studie dag vrij?

 

Het is verstandig een ontwikkelprotocol voor je praktijk te maken waarin je omschrijft hoe jullie omgaan met coaching-, training- en studiekosten, hoeveel per medewerker of per functie beschikbaar wordt gesteld ( 1 tot 5 jarenplan) maar ook punt acht kun je daarin beschrijven. Sommige praktijken ervoor om een jaarlijks budget voor ontwikkeling en coaching in te stellen voor hun werknemers voor 1 maart hun aanvraag mogen doen. Anderen gebruiken de functionerings/ambitiegesprekken om een persoonlijke ontwikkelplan op te stellen. 

 

Vroeger werd een opleiding vaak als beloning in gezet, maar nu kun je het ook als een kans zien op verbeteren van je werknemer. Wil je een adviesgesprek over hoe het voor jouw praktijk het beste een studieprotocol kunt maken? Of een studieovereenkomst? dat kan: mail naar kdmscontact@gmail.com en vraag een offerte aan, vermeld daarbij: "Adviesgesprek studieovereenkomst". Voor leden van de KNMT is een model studieovereenkomst beschikbaar:

 https://www.knmt.nl/system/files/model_studieovereenkomst.docx 

 

 

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Adinda Revus
een jaar geleden

Weer zo'n topblog! Groetjes Adinda