Home » Zondagavond Blogs » Vandaag stap 4: de Wmcz met gratis stappenplan voor optuigen cliëntenraad tandartspraktijken

Vandaag stap 4: de Wmcz met gratis stappenplan voor optuigen cliëntenraad tandartspraktijken

Gepubliceerd op 29 juni 2020 om 13:26

De afgelopen dagen hebben we al 3 stappen gezet richting het op orde krijgen van je praktijk omtrent de veranderende wet- en regelgeving per 1 juli aanstaande.

Vandaag zijn we toe aan Stap 4 en behandelen we de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 in (afgekort Wmcz 2018). Zo kunnen patiënten meepraten over het beleid van een tandartspraktijk. Voorheen gold deze wet alleen voor grote zorginstellingen zoals (psychiatrische) ziekenhuizen, zorginstellingen etc.

Per 1 juli 2020 zal de Wmcz ook voor tandartspraktijken gelden die meer dan 25 zorgverleners in dienst hebben. Echter door de coronacrisis is de druk op praktijkeigenaren en praktijkmanagers ongekend hoog en is bepaald dat er niet op gehandhaafd zal worden tot na de crisis. Het ministerie van VWS en IGJ benadrukken wel dat communicatie met patiënten en cliënten juist nu zeer belangrijk blijft om actief op aan te blijven sturen. 

Deze komende wet heeft invloed op tandartspraktijken die 25 of meer medewerkers hebben.  Officieel: waar 25 of meer natuurlijke personen structureel zorg verlenen. Een tandarts, preventie assistente, tandprotheticus, mondhygiëniste valt onder deze noemer zorgverlener. Stel dat je officemanager of balie assistente zich niet bezig houdt met assisterende werkzaamheden maar louter administratief werkt op de praktijk, dan telt deze niet mee als zorgmedewerker. Voert ze echter structureel ook assisterende opdrachten uit, dan neem je haar wel mee in je telling. Het aantal FTE dat deze medewerkers hebben heeft geen invloed op te telling, deze is hoofdelijk. Dat betekent dat ook ZZP-ers en stagiairs mee moeten worden genomen in je telling.

 

De cliëntenraad in een praktijk moet worden opgetuigd om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten te behartigen. In de cliëntenraad zitten naast patiënten ook vertegenwoordigers zoals familieleden van patiënten.  De executives van een tandartspraktijk bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Een cliëntenraad heeft daarom een aantal rechten

 

1. Recht op informatie die nodig is om tot een gedegen advies te komen

2. Recht op overleg met de executieves van de tandartspraktijk op regelmatige basis

3. Recht om te adviseren, dit mag gevraagd maar ook ongevraagd aan de directie

4. Recht van enquête: in de statuten moet worden opgenomen dat de cliëntenraad recht op enquête gegeven word. Via een enquêterecht kan bijv een ondernemingskamer, een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld vermoeden van wanbeleid in de tandartspraktijk

5. Bindende voordacht Bestuurslid: de cliëntenraad kan invloed uitoefenen op de samenstelling van bestuur en mag hierin een adviserende rol aannemen.

 

Ik ben als lid van Orde voor Organisatie Adviseurs beschikbaar om uw raad te ondersteunen/coachen. Wil je meer hierover weten?

Bel  06 114 310 97 of mail kdmscontact@gmail.com  

 

Download gratis het KDMS Stappenplan: optuigen patiëntenraad voor tandartspraktijken.

Stap 4 Wmcz Stappenplan Optuigen Patientenraad Tandartspraktijken
PDF – 154.0 KB 116 downloads

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.