Home » Deelgebied 1: Lean- en Teammanagement

Deelgebied 1: Lean- en Teammanagement

€ 475,00

Hoofdstuk 1: Inleiding en kennismaking

Hoofdstuk 2: Leanhouse of Dental Practice

- inleiding

- wat is leanmanagement

- de fundering van he tleanhouse of Dental Practice

- de basis

- de linkerpilaar

- de rechterpilaar

- het dak

- voorbeelden van managen op leanhous of Dental Practice

Hoofdstuk 3: Management Tools

-Missie en Visie

-SMART
-PDCA

Hoofdstuk 4:Teammanagement

Hoofdstuk 5: Inkoopmanagement