Over Ruth Kruijshoop.

KDMS is opgericht in januari 2020, vlak voor de coronacrisis, door Ruth Kruijshoop. Omdat ze na jaren ervaring als praktijk manager en later adviseur ook haar diploma als specialistisch (executive) coach wilde inzetten, besloot ze de accreditatie bij de NOBCO Nederlandse Organisatie voor BeroepsCoaches aan te vragen. Toen dit direct lukte wist ze dat het tijd was haar droom te verwezenlijken een eigen executive coaching praktijk te openen. 

Met als doel om praktijkeigenaren en -managers te helpen hun praktijken lean aan te sturen en betere leidinggevenden te maken. Zodat ze minder werkdruk ervaren en minder weerstand krijgen in het team. Teveel tandartsen/eigenaren branden na 20 jaar af. "Zonde. En onnodig' vindt Ruth. 

De timing voor het starten van de executove coaching praktijk was minder goed; alle praktijken moesten niet lang daarna gedwongen sluiten. Toch is het Ruth gelukt om zelfs tijdens die onzekere begin periode al mooie opdrachten te krijgen en heeft ze goede naam opgebouwd binnen de coachwereld én tandheelkunde. In het begin nog wat zoekend naar het juiste format en het zat ook niet altijd mee. Een grote organisatie kopieerde schaamteloos haar diensten en zelf werd ze heel ziek van corona waardoor ze lange tijd sessies alleen online kon doen. Daaruit is wel gebleken dat dit heel goed kan, nog steeds vinden sessies ook online plaats. Omdat het soms net zo effectief is. Inmiddels staat KDMS als een huis en is het uitgegroeid tot een zeer succesvolle coaching praktijk.

Ze is deelgenoot van de NOBCO executive intervisiegroep en volgt regelmatig bijscholing. Medio 2020 is Ruth toegetreden tot de Orde van Organisatie Adviseurs. Ze was ook al geruime tijd geaccrediteerd CRKBO docent.

In 2021 heeft Ruth gedurende de tweede lockdown haar certificering Arbeidsrechtdeskundige niveau 4 behaald omdat ze juridisch georiënteerde vragen over personeelszaken ook wil kunnen behandelen in haar adviesgesprekken. Maar boven al houdt ze van open conversaties, transparantie en humor en wordt ze als zeer hartelijk ervaren. Het intermenselijke aspect is belangrijk in de sessies maar er is zeker ook ruimte om over omzet te praten. Je praktijk is en blijft óók een bedrijf. Neuromarketing is een enorme passie van Ruth die ze graag deelt tbv patiënten mee te nemen richting de missie en visie van de praktijk eigenaar. In alle sessies staat leanmanagement centraal, verspilling voorkomen en beter managen. 


Contact formulier.

Keurmerken.

Ruth is ondertekenaar van de Internationale Etische Code voor Trainers en Adviseurs en heeft een NOBCO vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris. Om als executive coach te blijven verdiepen en ontwikkelen is zij actief lid van een NOBCO intervisie groep, woont zij regelmatig seminars bij en leest vakliteratuur. Kwaliteit willen bieden is naast persoonlijk contact hebben met de coachee een fundering onder deze coaching praktijk. Kdms werkt onder het Privacy Zeker Keurmerk.